ຕາຕະລາງຂອງ poker ໂອກາດມໍຊ໌ບ້ານ

ພູໂນໄກ່ໄທສະປາ

ມື້ວັນພຸດ,ຕະລີສອດໄດ້ກ່າວວ່າໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເປັນເອກະລາຕົວແທນປຶກສາບໍລິສັດຮຸ້ນສະຖາບັນການບໍລິການ Inc ໄດ້ແນະນໍາຄຖືຮຸ້ຄະແນນສຽງສໍາລັບການເລືອກຕັ້ງຂອງທັງສິບເອັດຂອງຜູ້ອໍານວຍຄເຫນີ.ການປັບປຸງຢູ່ ໒.໕໐ ໂມງແລງ,ວັນສຸພຶດສະພາ ໑໕) ຕາຕະລາງຂອງ poker ໂອກາດມໍຊ໌ບ້ານ.