ຄະນະກໍາມະການກວດກາສໍາລັບການເຫຼົ້າຢາເສບຕິດແລະການພະນັນທີ່ປຶກສາ

hampton ອິໃກ້ກັບປ່ຽນເປັນສີຫີນໂນ

ກົມເຕັກໂນໂລຊີ(IGT)ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືທີ່ມີເຄື່ອງຖີບເພື່ອເສີມຂະຕົນ cashless ມືເຕັກໂນໂລຊີ. ຄະນະກໍາມະການກວດກາສໍາລັບການເຫຼົ້າຢາເສບຕິດແລະການພະນັນທີ່ປຶກສາ.