ໃຕ້ຊາຍຄາສິໂນເປີດມື້ປີໃຫມ່ຂອງ

stardew ຮ່ອມພູທີ່ດິນທີ່ບໍ່ມີຟຣີຊ່ອງກ່ຽວກັບຂ່າຍ

Tabcorp ຈຳກັດໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະດໍາເນີນຍຸດທະສາດທົບທວນກິດຂອງຕົນ,ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ສະເຫນີໄດ້ຮັບສໍາລັບການພະນັນ&ສື່ມວນທຸລະກິດໄດ້ຍົກສູງຊັບສິນ. ໃຕ້ຊາຍຄາສິໂນເປີດມື້ປີໃຫມ່ຂອງ.