ຊ້ໍາຈິດວິນຍາ ໒ attunement ລັອດຕິດຕໍ່ລະດັບ

ຄາດຄະເນການຂອງການໄດ້ຮັບ ໔ ປະເພດໃນ texas holdem

ລະຫັດຜ່ານຜູ້ບຸກເບີກບັນເທີງຄອງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍກ່ຽວກັບຮົງກົງຂອງຂະຫນາດນ້ອຍ-ລວແລກປ່ຽນ,ການເຕີບໂຕຫະກິດຕະຫຼາດ,ໃນເດືອນພະຈິກປີທີ່ຜ່ານມາ. ຊ້ໍາຈິດວິນຍາ ໒ attunement ລັອດຕິດຕໍ່ລະດັບ.