ການພະນັນຜູ້ຊາຍຮ່ວມກັບ znaczy

ແມ່ນຫຍັງທີ່ດີທີ່ສຸດຍີ່ຫໍ້ຂອງຊິບ

Gambling.com ກຸ່ມໄດ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປັນຫາເລື່ອງໂນບໍລິສາຫະກິດອຸດສາຫະກໍາ(ການປັນຫາເລື່ອງ CSIE)ໃບອະນຸຍາດແລະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດການອະນຸມັດໂດຍການນິວເຈີພະແນກຂອງເກມຄັ(DGE)ເພື່ອຂະຫຍາຍການພາຍໃນຂອງລັດ. ການພະນັນຜູ້ຊາຍຮ່ວມກັບ znaczy.